KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PEDAGOGIKI PRZEDSZK…

Zmiany w kształceniu w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 sierpnia 2019 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie studiów.

  • Studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej – dla absolwentów studiów I stopnia w zakresie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, rozpoczęte najpóźniej w roku akademickim 2021/2022, będą prowadzone do dnia zakończenia cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2021/2022.

 

  • Począwszy od rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 kształcenie nauczycieli Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej odbywa się na jednolitych studiach magisterskich na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (dotyczy osób, które nie mają ukończonych studiów I stopnia, a rozpoczynają kształcenie w zakresie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej ).
Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych