Kadra dydaktyczna

Zatrudniamy doskonale wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną

Wydział Zarządzania i Administracji
dr Piotr Laskowski – Dziekan

Katedra Zarządzania
Kierownik Katedry:
prof. zw. dr hab. Mieczysław Szpryngiel
Pracownicy Katedry:
prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk
prof. dr hab. Janusz Laskowski
dr Agnieszka Polanowska
dr Piotr Laskowski

Katedra Inżynierii Jakości
Kierownik Katedry:
prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko
Pracownicy Katedry:
prof. dr hab. Witold Miszczak
dr Agnieszka Tabor-Smardzewska
dr inż. Zbigniew Podosek
dr Beata Owczarczyk

Wydział Nauk Społecznych i Zdrowia
dr Bogusław Bałuka- Dziekan

Katedra Fizjoterapii
Kierownik Katedry:
dr n. med. Remigiusz Tritt
Pracownicy Katedry:
dr Bogusław Bałuka
prof. dr hab. Sławomir Suchocki
prof. dr hab. Jan Łazowski

Katedra Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kierownik Katedry:
dr Teresa Oleszko
Pracownicy Katedry:
dr Urszula Gałęska
dr Zbigniew Baran

Katedra Pedagogiki i historii wychowania
Kierownik Katedry:
prof. zw. dr hab. Maria Jolanta Żmichrowska
Pracownicy Katedry:
ks. prof. dr hab. Stanisław Łupiński
dr Magdalena Pluskota

Katedra standardów unijnych w edukacji i w oświacie
Kierownik Katedry:
prof. zw. dr hab. Kazimierz Bobowski
Pracownicy Katedry:
dr Celina Witkowska
dr Beata Świątek
dr Sylwester Urbański

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych