Kadra dydaktyczna

Zatrudniamy doskonale wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną

Wydział Zarządzania i Administracji
dr Piotr Laskowski – Dziekan

Katedra Zarządzania
prof. dr hab. Mieczysław Szpryngiel

Katedra Prawa Administracyjnego
dr Piotr Sosiński – Kierownik Katedry

Katedra Finansów Publicznych
dr Beata Owczarczyk – Kierownik Katedry

Katedra Inżynierii Jakości
prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko – Kierownik Katedry

Wydział Nauk Społecznych i Zdrowia
dr Bogusław Bałuka- Dziekan

Katedra Fizjoterapii
dr n. med. Remigiusz Tritt – Kierownik Katedry

Katedra Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
dr Zbigniew Baran – p.o. Kierowika Katedry

Katedra Pedagogiki i historii wychowania
prof. zw. dr hab. Maria Jolanta Żmichrowska – Kierownik Katedry

Katedra standardów unijnych w edukacji i w oświacie
prof. zw. dr hab. Kazimierz Bobowski

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych