WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Zarządzanie

OPŁATA REKRUTACYJNA 0 ZŁ 

 

ZADZWOŃ DO NAS

tel. 74 8477 000

e-mail: rekrutacja@wwszip.pl
 

 

Forma studiowania:
TRADYCYJNIE - zajęcia odbywają się na terenie Uczelni w Wałbrzychu

 

Czesne 295

 

Tabela opłat na I roku studiów 

 

12 rat

10 rat

2 raty

1 rata

I

295

345

1 682

3 281

II

295

345

1 682

 

III

295

345

   

IV

295 

345

   

V

295

345

   

VI

295 

345

   

VII

295

345

   

VIII

295 

345

   

IX

295

345

   

X

295

345

   

XI

295 

     

XII

295 

     

 

 

Tabela opłat na II i III roku studiów

  12 rat 10 rat 2 raty 1 rata
II rok 340 390 1 900 3 700
III rok - 410 2 018 3 969

 

 

 

DLACZEGO ZARZĄDZANIE ?

Ponieważ absolwenci kierunków ekonomicznych wciąż zajmują czołowe miejsca w rankingach atrakcyjnych i poszukiwanych zawodów.
Studenci tego kierunku nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, rachunkowości, marketingu, informatyki czy kierowania zespołami ludzkimi - przede wszystkim w przedsiębiorstwach i urzędach. Zapoznają się również ze strategiami tworzenia sprawnego systemu komunikacyjnego.
Absolwenci są przygotowani do pracy w każdym przedsiębiorstwie. W dużych, istniejących i nowo powstałych przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, zajmują stanowiska na poziomie średniej kadry kierowniczej. Głównie w zakresie obsługi poszczególnych ogniw i łańcuchów logistycznych oraz w zakresie reklamy i dystrybucji.
Absolwenci są również przygotowani do prowadzenia własnych, małych firm. Pracując na własny rachunek, nie będą uzależnieni od wahań na rynku pracy, wręcz przeciwnie - to oni będą mogli dać pracę innym.

JAK STUDIUJEMY ZARZĄDZANIE ?

Studia na kierunku ZARZĄDZANIE trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata.
Liczba zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym odpowiada wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Program nauczania składa się z przedmiotów kształcenia ogólnego, kierunkowych, specjalnościowych oraz przedmiotów do wyboru.

GWARANCJA STUDIOWANIA
Decyzja Ministra Edukacji Narodowej
Nr DNS 1-0145/175/1/TBM/96 z dnia 12.08.1996r. 

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

DOPASUJ PROGRAM STUDIÓW DO WŁASNYCH POTRZEB!

Studia są wstępem do pracy zawodowej w Unii Europejskiej. Dlatego student powinien mieć możliwość indywidualnego kształtowania programu nauczania. Na trzecim roku oferujemy specjalności do wyboru. Wśród nich każdy znajdzie to, co go naprawdę interesuje i z czym wiąże swoją przyszłość. 

PROPONOWANE SPECJALNOŚCI:

Komunikacja w biznesie

Zarządzanie kryzysowe

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Logistyka biznesu

Odnawialne źródła energii

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą

Wywiad gospodarczy

Zarządzanie produkcją i logistyką

Informatyka w biznesie

Finanse i administracja samorządowa

Rachunkowość gospodarcza

Społeczno-gospodarcze systemy Unii Europejskiej

Strategie rozwoju u doradztwo ekonomiczne

Przedsiębiorczość i innowacje

Zarządzanie turystyką i hotelarstwem

Technologie informatyczne w zarządzaniu

Informatyka ekonomiczna

Komunikacja wizerunkowa

Prawo w biznesie

Psychologia w biznesie

 

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE:

język obcy
przedmioty do wyboru z zakresu wiedzy humanistycznej
technologie informacyjne
nauka o organizacji
mikroekonomia
prawo
podstawy zarządzania
matematyka
statystyka opisowa i ekonomiczna
finanse
zachowania organizacyjne
zarządzanie projektami
zarządzanie zasobami ludzkimi
zarządzanie jakością
procesy informacyjne w zarządzaniu
marketing
informatyka w zarządzaniu
badania marketingowe
rachunkowość finansowa
finanse przedsiębiorstw
prawo autorskie i pokrewne
seminarium
proseminarium
oraz przedmioty specjalnościowe

 

 

BIURO REKRUTACJI
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych
tel./fax. 74 84-77-000

gg 5319144

Godziny pracy Biura Rekrutacji:

poniedziałek 8:00-16:00

wtorek 8:00-16:00

środa 8:00-16:00

czwartek 8:00-16:00

piątek 8:00-16:00

sobota: 8:00-16:00

niedziela: dzień wolny od pracy