• darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Zarządzanie

GODZINY PRACY BIURA REKRUTACJI:
poniedziałek - sobota: 8.00-16.00

tel. 74 847 70 00
e-mail: rekrutacja@wwszip.pl
 

 

Forma studiowania:
TRADYCYJNIE - zajęcia odbywają się na terenie Uczelni w Wałbrzychu

 

Czesne 295

 

Tabela opłat na I roku studiów 

 

12 rat

10 rat

2 raty

1 rata

I

295 

345

1 682

3 281 

II

295

345

1 682

 

III

295

345

   

IV

295 

345

   

V

295

345

   

VI

295 

345

   

VII

295

345

   

VIII

295 

345

   

IX

295

345

   

X

295

345

   

XI

295 

     

XII

295 

     

 

 

Tabela opłat na II i III roku studiów

  12 rat 10 rat 2 raty 1 rata
II rok 340 390 1 900 3 700
III rok - 410 2 018 3 969

 

 

 

DLACZEGO ZARZĄDZANIE ?

Ponieważ absolwenci kierunków ekonomicznych wciąż zajmują czołowe miejsca w rankingach atrakcyjnych i poszukiwanych zawodów.
Studenci tego kierunku nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, rachunkowości, marketingu, informatyki czy kierowania zespołami ludzkimi - przede wszystkim w przedsiębiorstwach i urzędach. Zapoznają się również ze strategiami tworzenia sprawnego systemu komunikacyjnego.
Absolwenci są przygotowani do pracy w każdym przedsiębiorstwie. W dużych, istniejących i nowo powstałych przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, zajmują stanowiska na poziomie średniej kadry kierowniczej. Głównie w zakresie obsługi poszczególnych ogniw i łańcuchów logistycznych oraz w zakresie reklamy i dystrybucji.
Absolwenci są również przygotowani do prowadzenia własnych, małych firm. Pracując na własny rachunek, nie będą uzależnieni od wahań na rynku pracy, wręcz przeciwnie - to oni będą mogli dać pracę innym.

JAK STUDIUJEMY ZARZĄDZANIE ?

Studia na kierunku ZARZĄDZANIE trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata.
Liczba zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym odpowiada wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Program nauczania składa się z przedmiotów kształcenia ogólnego, kierunkowych, specjalnościowych oraz przedmiotów do wyboru.

GWARANCJA STUDIOWANIA
Decyzja Ministra Edukacji Narodowej
Nr DNS 1-0145/175/1/TBM/96 z dnia 12.08.1996r. 

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

DOPASUJ PROGRAM STUDIÓW DO WŁASNYCH POTRZEB!

Studia są wstępem do pracy zawodowej w Unii Europejskiej. Dlatego student powinien mieć możliwość indywidualnego kształtowania programu nauczania. Na trzecim roku oferujemy specjalności do wyboru. Wśród nich każdy znajdzie to, co go naprawdę interesuje i z czym wiąże swoją przyszłość. 

PROPONOWANE SPECJALNOŚCI:

Zarządzanie kryzysowe NOWOŚĆ!

Bezpieczeństwo wewnętrzne NOWOŚĆ!

Logistyka biznesu

Odnawialne źródła energii

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą

Wywiad gospodarczy

Zarządzanie produkcją i logistyką

Informatyka w biznesie

Finanse i administracja samorządowa

Rachunkowość gospodarcza

Społeczno-gospodarcze systemy Unii Europejskiej

Strategie rozwoju u doradztwo ekonomiczne

Przedsiębiorczość i innowacje

Zarządzanie turystyką i hotelarstwem

Technologie informatyczne w zarządzaniu

Informatyka ekonomiczna

Zarządzanie komunikacją w biznesie

Komunikacja wizerunkowa

Prawo w biznesie

Psychologia w biznesie

INŻYNIERIA JAKOŚCI 

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

INŻYNIERIA PROCESU

INŻYNIERIA FINANSOWA

INŻYNIERIA KOMUNIKACJI WIZERUNKOWEJ

INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ NOWOŚĆ!

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA PROCESAMI LOGISTYCZNYMI NOWOŚĆ!

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NOWOŚĆ!

INŻYNIERIA INNOWACJI NOWOŚĆ!

INŻYNIERIA SPRZEDAŻY NOWOŚĆ!

 

 

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE:

język obcy
przedmioty do wyboru z zakresu wiedzy humanistycznej
technologie informacyjne
nauka o organizacji
mikroekonomia
prawo
podstawy zarządzania
matematyka
statystyka opisowa i ekonomiczna
finanse
zachowania organizacyjne
zarządzanie projektami
zarządzanie zasobami ludzkimi
zarządzanie jakością
procesy informacyjne w zarządzaniu
marketing
informatyka w zarządzaniu
badania marketingowe
rachunkowość finansowa
finanse przedsiębiorstw
prawo autorskie i pokrewne
seminarium
proseminarium
oraz przedmioty specjalnościowe

 

 

BIURO REKRUTACJI
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych
tel./fax. 74 84-77-000

gg 5319144

Godziny pracy Biura Rekrutacji:

poniedziałek 8:00-16:00

wtorek 8:00-16:00

środa 8:00-16:00

czwartek 8:00-16:00

piątek 8:00-16:00

sobota: 8:00-16:00 (dyżur)

niedziela: dzień wolny od pracy