• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Ubezpieczenie OC i NNW

GODZINY PRACY BIURA REKRUTACJI:
poniedziałek - sobota: 8.00-16.00

tel. 74 847 70 00
e-mail: rekrutacja@wwszip.pl

 

Studenci Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu mają możliwość ubezpieczenia:

Stawki na rok akademicki 2016/2017:

 • od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW
  (ubezpieczenie roczne, obowiązuje w kraju i za granicą) -
  55,00 zł
 • od odpowiedzialności cywilnej OC - UBEZPIECZENIE dla studentów fizjoterapii, dla studentów pedagogiki (ubezpieczenie roczne, obowiązuje w kraju) - 42,00 zł

 

Składkę należy wpłacać w KWESTURZE wtorek- sobota 8.00-16.00
 ul. Wrocławska 10; 58-309 Wałbrzych
 

lub na
konto uczelni
PKO BP 70 1020 5095 0000 5402 0010 7532
z dopiskiem
UBEZPIECZENIE OC
lub
UBEZPIECZENIE NNW

wraz z imieniem, nazwiskiem, adresem, kierunkiem studiów osoby dokonujących wpłaty.

facebook