WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Plan uruchomienia studiów podyplomowych

SPRAWDŹ REKRUTACYJNE PROMOCJE!!!

 

UCZ SIĘ OD PRAKTYKÓW I PROFESJONALISTÓW

 

 

ZADZWOŃ DO NAS!

tel. 74 848 65 93, 74 844 45 56
kom. 690 422 778

e-mail: podyplomowe@wwszip.pl

 

 

SEKRETARIAT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:
poniedziałek - sobota: 8.00-16.00
niedziela: 8.00-14.00

 

 

 

 

 

FORMA PŁATNOŚCI: jednorazowo lub ratalnie: 3, 4, 6, 8 lub 12 rat.

 

ROK AKADEMICKI 2016/2017

 

WRZESIEŃ

 • Marketing internetowy
 • Kuratela sądowa dla dorosłych i rodzinna
 • Nauczanie filozofii w szkole
 • Wycena nieruchomości
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Etyka i filozofia
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Nauczanie geografii w szkole PROMOCJA!!!
 • Nauczanie biologii w szkole PROMOCJA!!!
 • Szkolny doradca zawodowy PROMOCJA!!!
 • Nauczanie chemii w szkole PROMOCJA!!!
 • Oligofrenopedagogika PROMOCJA!!!
 • Spektrum autyzmu oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia PROMOCJA!!!

 

CZERWIEC

 • Administracja publiczna z elementami prawa
 • Nauczanie muzyki w szkole PROMOCJA!!!
 • Nauczanie przyrody w szkole PROMOCJA!!!
 • Logistyka i spedycja - studia dla nauczycieli PROMOCJA!!!
 • Reklama public relations dla nauczycieli PROMOCJA!!!
 • Organizacja i zarządzanie w oświacie PROMOCJA!!!
 • Nauczanie przedmiotów w zakresie usług fryzjerskich PROMOCJA!!!
 • Nauczanie kosmetologii w szkołach PROMOCJA!!!
 • Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi PROMOCJA!!!
 • Inspektor ochrony danych
 • Administracja i gospodarka samorządowa

 

MAJ

 • Nauczanie matematyki w szkole
 • Nauczyciel informatyki
 • Nauczanie historii w szkole
 • Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 • Nauczanie techniki - zajęć technicznych w szkole

 

KWIECIEŃ

 • Tyflopedagogika - rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • Surdopedagogika - rewalidacjia dzieci niesłyszących i niedosłyszących
 • Resocjalizacja
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Nauczanie plastyki w szkole
 • Logopedia z emisją głosu
 • Wiedza o społeczeństwie

 

MARZEC

 • Edukacja biblioteczna
 • Nauczanie biologii w szkole
 • Nauczanie geografii w szkole
 • Nauczanie j. angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
 • Pedagogiczny Kurs Kwalifikacyjny
 • Nauczanie chemii w szkole
 • Nauczanie fizyki w szkole
 • Socjoterapia z el. psychoedukacji i psychoterapii rodzin trener - terapeuta
 • Coaching
 • Doradztwo zawodowe i coaching kariery
 • Oligofrenopedagogika

 

LUTY

 • Dietetyka i żywienie w profilaktyce i edukacji zdrowotnej

 

STYCZEŃ

 • Nauczanie matematyki w szkole średniej - Studia uzupełniające
 • Szkolny doradca zawodowy
 • Neurologopedia

2016/2017

 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Edukacja przedsiębiorczości
 • Etyka i filozofia w szkole
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 
 • Higiena środowiska i zdrowie środowiskowe
 • Nadzór sanitarno – epidemiologiczny
 • Nauczanie biologii z ochroną środowiska w szkole
 • Nauczanie geografii w szkole (podniesienie kwalifikacji do nauczania w szkołach średnich: liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych)
 • Nauczanie matematyki z elementami informatyki w szkole
 • Nauczanie muzyki w szkole 
 • Nauczanie o urządzeniach i systemach energetyki odnawialnej w szkołach
 • Nauczanie przedmiotów budowlano - elektronicznych w szkołach
 • Nauczanie przedmiotów elektryczno - elektronicznych w szkołach
 • Nauczanie przedmiotów hotelarsko-gastronomicznych
 • Nauczanie przedmiotów mechaniczno - elektronicznych (mechatronika) w szkołach
 • Nauczanie przedmiotów w zakresie technik prac biurowych 
 • Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki mechanizacji rolnictwa w szkołach
 • Nauczanie przedmiotów w zakresie usług fryzjerskich
 • Nauczanie przedmiotów zawodowych ekonomicznych
 • Nauczanie techniki - zajęć technicznych w szkole
 • Nauczanie wychowania fizycznego
 • Nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych w szkołach
 • Oligofrenopedagogika
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Organizacja i zarządzanie w oświacie
 • Spektrum autyzmu oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia
 • Wczesne, wieloaspektowe wspomaganie rozwoju dziecka (wczesna interwencja)
 • Wychowanie do życia w rodzinie
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • Zarządzanie BHP
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi