WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Studia podyplomowe

SPRAWDŹ REKRUTACYJNE PROMOCJE!!!

 

ZADZWOŃ DO NAS!

tel. 74 848 65 93, 74 844 45 56
kom. 690 422 778

e-mail: podyplomowe@wwszip.pl

 

GODZINY PRACY SEKRETARIATU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

poniedziałek-sobota: 8.00-16.00
niedziela: 8.00-14.00

 

 

FORMA PŁATNOŚCI: jednorazowo lub ratalnie: 3, 4, 6, 8 lub 12 rat

 

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność podpisania umowy z uczelnią.

OD KANDYDATÓW WYMAGANE SĄ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1. Podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe (druk uczelni),
2. Odpis i kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3. Dwie jednakowe fotografie (format jak do dowodu osobistego),
4. Kwestionariusz osobowy (druk uczelni),
5. Kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu).
6. Kserokopia dowodu opłaty wstępnej: konto                                                         

PKO BP SA o/Wałbrzych, nr 70 1020 5095 0000 5402 0010 7532

OPŁATA ZA KSZTAŁCENIE:

- 100 zł - opłata wstępna na każdym kierunku studiów oraz
- od 500 zł do 1500 zł za semestr w zależności od kierunku studiów.

FORMA PŁATNOŚCI: jednorazowo lub ratalnie: 3, 5, 7 lub 12 rat.

Międzyregionalne Centrum Edukacji

ul. Wrocławska 10c, 58-309 Wałbrzych
Telefon:  74 844 45 56, 74 848 65 93,
fax: 74 844 45 57
podyplomowe@wwszip.pl