• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Studenci i absolwenci

Centrum Kreowania Kariery Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą Wałbrzychu, to Biuro Karier działające przy uczelni od 2002 roku. Z myślą o studentach i absolwentach naszej uczelni realizujemy następujące zadania:

 • pozyskiwanie ofert praktyk, staży, pracy,
 • pośredniczenie między pracodawcami a społecznością akademicką
 • działania informacyjne dotyczące sytuacji na rynku pracy,
 • organizacja warsztatów i wykładów dla studentów i absolwentów,
 • prowadzenie rozmów doradczych umożliwiających wybór kariery zawodowej,
 • gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach podwyższających kwalifikacje zawodowe,
 • pomoc w kierowaniu rozwojem zawodowym
facebook