• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Społeczna odpowiedzialność

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu aktywnie wspiera inicjatywy społeczne i akcje mające na celu poprawę sytuacji określonej grupy odbiorców. Angażuje się w lokalne programy, pomaga w realizacji, wspiera finansowo i rzeczowo.

Stałym wsparciem Uczelni objęte są placówki:

  • Dom Małego Dziecka im. Janusza Korczaka w Wałbrzychu - placówka opiekuńczo-wychowawcza opiekująca się najmłodszą grupą dzieci od urodzenia do 6 lat.
  • Uniwersytet III Wieku - organizacja zrzeszająca wałbrzyskich seniorów, pozwalająca na ciągłe dokształcanie a także rozwijanie własnych zainteresowań i pasji.

W ramach wybranych akcji Uczelnia wspiera:

  • Akcję "Głośno czytamy" - realizowaną przez słuchaczy UTW wśród wałbrzyskich przedszkoli, bibliotek i świetlic środowiskowych.
  • Akcję "Bezpieczny przedszkolak" - konkurs plastyczny dotyczący bezpieczeństwa dzieci w różnych sytuacjach życia codziennego.
  • Akcję "Ścieżki kariery" - realizowaną wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych pozwalająca na określenie predyspozycji zawodowych badanych.
facebook