• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Samorząd Studentów

SAMORZĄD STUDENTÓW

tel. 74 848 71 02
e-mail: samorzad@wwszip.pl
 

Samorząd Studentów, zgodnie z art. 202  ust. 1 Ustawy o szkolnictwie wyższym, tworzą studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych przez uczelnię i jest on wyłącznym reprezentantem ogółu studentów.

Samorząd Studentów działa na podstawie ustawy i Regulamin Samorządu Studentów, który określa zasady organizacji i tryb działania samorządu.

Cele działalności Samorządu Studentów można podzielić na trzy główne filary:
1) ochrona praw, godności i interesów studentów
2) inicjowanie życia kulturalno-rozrywkowego
3) sprawy socjalno-bytowe

Jesteśmy …
- prawnymi przedstawicielami studentów przed władzami jednostek uczelni i jednostkami zewnętrznymi
- głosem studentów w sprawach dotyczących braci studenckiej
- aktywnymi i kreatywnymi osobami, które nie boją się wyzwań i zawsze stają w obronie praw studenta

Nasze działania …
- dbamy o wolny czas studentów poprzez organizowanie masowych imprez, wydarzeń i różnego rodzaju akcji i przedsięwzięć takich jak: otrzęsiny pierwszego roku, Juwenalia, Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego i wiele innych.
- współpracujemy z samorządami z innych uczelni oraz z organizacjami studenckimi
- inicjujemy i wspieramy samopomoc studencką
- poprzez członkostwo w Komisji Stypendialnej przyznajemy stypendia 
- reprezentujemy studentów w organach uczelni m.in. w Senacie WSZiP z siedzibą w Wałbrzychu
- pomagamy, działamy, reprezentujemy, aktywujemy, opiniujemy

Daje nam to ….
- uczymy się organizowania i współpracy
- nabywamy nowe i cenne doświadczenia
- poznajemy wielu ciekawych ludzi
- a przede wszystkim świetnie się bawimy

Aby do nas dołączyć …
- Każdy kto chce podczas trwania studiów aktywnie spędzić czas, czynnie brać udział w życiu uczelni, zdobyć doświadczenie pomocne w przyszłości może zgłosić się do nas!

Wszystkich studentów WSZiP z siedzibą w Wałbrzychu zapraszamy serdecznie do współpracy!!!
Możesz do nas pisać: samorzad@wwszip.pl
 

Skład Zarządu Samorządu Studentów w r.a. 2016/2017:
Przewodniczący: Patrycja Kruk-Markiewicz, Pedagogika pierwszego stopnia, studia niestacjonarne
Zastępca Przewodniczącego: Jolanta Nackiewicz, Pedagogika pierwszego stopnia, studia niestacjonarne
Sekretarz: Magdalena Homel, Zarządzanie (inżynierskie) pierwszego stopnia, studia niestacjonarne

 

facebook