• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Publikacje WSZiP
MAŁŻEŃSTWO I RODZINA W CHRZEŚCIJAŃSTWIE I ISLAMIE Wspólne tradycje
Logistyka
Inżynieria konwersji energii ze źródeł odnawialnych
Dokształcanie zawodowe bez granic
Artystyczne i kulturowe pierwiastki poezji Kazimiery Illakowiczówny
Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagraożeń niemilitaranych. Zarys problemów regionu dolnośląskiego.
Zarządzanie jakością
ZARZĄDZANIE OPERACYJNE W TEORII I PRAKTYCE ORGANIZACJI BIZNESOWYCH, PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH. PODEJŚCIE PROCESOWE
ZARZĄDZANIE OPERACYJNE W TEORII I PRAKTYCE ORGANIZACJI BIZNESOWYCH, PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH
Orientacja zasobowa w badaniach empirycznych
Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego
Wokół diagnostyki edukacyjnej. Zbiór materiałów konferencyjnych.
Wspomaganie rozwoju dziecka u progu edukacji włączającej
Planowanie dydaktyczne
Raport z badania. Klasa II gimnazjum test matematyczno-przyrodniczy test humanistyczny styczeń 2007
Wyniki badań kompetencji uczniów w kontekscie rodziny
Trzy lata trzeciotescika czyli co można powiedzieć o kompetencjach uczniów trzecich klas szkół podstawowych w latach 2000-2003
Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji
Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań
Polskie pogranicza w procesie przemian T II
Polskie pogranicza w procesie przemian T I
Zarządzanie strategiczne. Podstawowe problemy
Planowanie strategiczne w warunkach niepewności
Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe
Zarządzanie strategiczne małych firm
Wybrane metody statystyki opisowej i wnioskowania statystycznego
Krytyczna analiza szkół i kierunków zarządzania strategicznego
Zarządzanie strategiczne. Problemy teorii i praktyki
Zarządzanie strategiczne. Badania i koncepcje
Zarządzanie strategiczne Stan i perspektywy rozwoju
Metody zarządzania strategicznego
Współczesne problemy teorii i praktyki zarzadzania strategicznego
Rafał Krupski, Podstawy Organizacji i Zarządzania.