• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Propozycje praktyk

ROPOZYCJE PRAKTYK DLA STUDENTÓW WSZIP z siedzibą w Wałbrzychu

Kontakt w sprawie podjęcia praktyk w n/w miejscach: Dziekanat WZiA

Miejsce praktyki Zapotrzebowanie na studentów n/w kierunku studiów
Dolnośląski Wojewódzki
Urząd Pracy w Wałbrzychu
 • Finanse i Rachunkowość
 • Administracja
Starostwo Powiatowe
w Wałbrzychu
 • Kierunek studiów obojętny
Urząd Skarbowy w Wałbrzychu
 • Kierunek studiów obojętny
Urząd Miasta Szczawno - Zdrój
 • Administracja
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wałbrzychu
 • Finanse i Rachunkowość
 • Zarządzanie
 • Administracja
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
w Wałbrzychu
 • Administracja
 • Informatyka i Ekonometria
Miejski Zarząd Budynków
Sp. z o.o. w Wałbrzychu
 • Administracja
 • Informatyka i Ekonometria
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
 • Administracja
Biuro Usług Podatkowych „MIKO”
w Wałbrzychu
 • Kierunek studiów obojętny
Bank PKO S.A. I Oddział
w Wałbrzychu
 • Kierunek studiów obojętny
Bank Zachodni WBK S.A.
I Oddział w Wałbrzychu
 • Kierunek studiów obojętny
BISE Bank S.A. – Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych
w Wałbrzychu
 • Kierunek studiów obojętny
Invest – Bank S.A. Oddział
w Wałbrzychu
 • Kierunek studiów obojętny
Punkt Obsługi Klienta w Świdnicy
 • Kierunek studiów obojętny
Biuro Rachunkowe
Lucyna Podwojewska
w Wałbrzychu
 • Finanse i Bankowość
Fabryka Porcelany „KRZYSZTOF” S.A. w Wałbrzychu
 • Zarządzanie
 • Administracja
Żywiec – Trade Wrocław S.A. Oddział w Wałbrzychu
 • Zarządzanie
 • Towaroznawstwo
 • Administracja
 • Finanse i Rachunkowość
Uzdrowisko Szczawno – Jedlina
 • Zarządzanie
Urząd Miejski w Wałbrzychu
 • Administracja
 • Zarządzanie
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
 • Administracja
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Administracja
 • Zarządzanie
 • Finanse i Rachunkowość
Międzynarodowy Instytut Badań
i Doradztwa S.C.
Siczek & Rząsowski
 • Zarządzanie
PKO S.A. Centrum
Restrukturyzacji i Windykacji w Wałbrzychu
 • Administracja
 • Informatyka i ekonometria
 • Finanse i Rachunkowość
Kancelaria Prawna Król
i Partnerzy w Legnicy
 • Administracja
Zakład Gazowniczy w Wałbrzychu
 • Finanse i Rachunkowość
Komórki Wyższej Szkoły Zarządzania
i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
 • Kierunek studiów obojętny

 

facebook