WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych

Pierwsze 3 miesiące za darmo OSZCZĘDNOŚĆ MIN. 885 zł

 

 

 

Warunkiem uczestnictwa w promocji jest wysłanie zgłoszenia on-line do 30-06-2017 r. oraz podpisanie umowy o naukę oraz warunkach odpłatności za studia do dnia 30-06-2017 r. 

Promocję wprowadza się na studiach pierwszego stopnia (inżynierskie) na kierunku Zarządzanie.

Opłata rekrutacyjna 0 zł! OSZCZĘDNOŚĆ 450 zł

 

 

 

Opłata rekrutacyjna wynosi 0 zł dla wszystkich Kandydatów, którzy do 30. czerwca 2017 r. wyślą zgłoszenie on-line, złożą komplet dokumentów oraz podpiszą umowę o naukę oraz warunkach odpłatności za studia. 

Ostatni semestr za darmo OSZCZĘDNOŚĆ MIN. 2500 zł

 

 

 

Warunkiem uczestnictwa w promocji jest wysłanie zgłoszenia on-line do 30-06-2017 r. oraz podpisanie umowy o naukę oraz warunkach odpłatności za studia do dnia 30-06-2017 r. 

Promocję wprowadza się na studiach drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku Zarządzanie i Pedagogika.

DWA DYPLOMY - JEDNO CZESNE OSZCZĘDNOŚĆ MIN. 2500 zł

 

 

 

Warunkiem uczestnictwa w promocji jest wysłanie zgłoszenia on-line do 30-06-2017 r. oraz podpisanie umowy o naukę oraz warunkach odpłatności za studia do dnia 30-06-2017 r. 

Promocję wprowadza się na studiach drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku Zarządzanie i Pedagogika.

Opłata rekrutacyjna 0 zł! OSZCZĘDNOŚĆ 450 zł

 

 

 

Opłata rekrutacyjna wynosi 0 zł dla wszystkich Kandydatów, którzy do 30. czerwca 2017 r. wyślą zgłoszenie on-line, złożą komplet dokumentów oraz podpiszą umowę o naukę oraz warunkach odpłatności za studia. 

BEZPŁATNA PRAKTYKA! OSZCZĘDNOŚĆ 200 zł

Warunkiem uczestnictwa w promocji jest wysłanie - na nowo otwierane kierunki (od 01.czerwca 2017 )zgłoszenia on-line  do 18-06-2017 r. oraz podpisanie umowy wraz z uiszczeniem opłaty wpisowej do dnia 30-06-2017 r. 

KIERUNKI OBJĘTE PROMOCJĄ:

 • Nauczanie muzyki w szkole (IV edycja)
 • Logistyka i spedycja dla nauczycieli
 • Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edu (VII edycja)
 • Organizacja  i zarządzanie w oświacie (XXI edycja)
 • Nauczanie przedmiotów w zakresie usług fryzjerskich (III edycja)
 • Nauczanie kosmetologii w szkołach (II edycja)
 • Reklama public relatinons dla nauczycieli (III edycja)
 • Spektrum autyzmu oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia
 • Nauczanie biologii w szkole
 • Nauczanie chemii w szkole
 • Nauczanie geografii w szkole
 • Oligofrenopedagogika
 • Szkolny doradca zawodowy