• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Praktyki zawodowe

Istotnym elementem kształcenia na wszystkich kierunkach studiów są studenckie praktyki zawodowe, które stanowią integralną część studiów. Wybór i miejsce odbywania praktyk są ściśle związane z kierunkiem studiów i zainteresowaniami studenta. Student może samodzielnie wybrać podmiot, w którym chce odbyć praktykę. Student może też skorzystać z pomocy Uczelni w wyborze miejsca praktyki. Uczelnia dysponuje bazą instytucji i firm, w których studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą odbywać swoje praktyki. Studenci, którzy wyrażają chęć skorzystania z ofert Uczelni – mają możliwość wyboru miejsca praktyki, które spełni w pełni ich oczekiwania. Firmy, które przyjmują naszych studentów na praktykę to m.in. banki, wszelkiego rodzaju urzędy, zakłady produkcyjne i usługowe, biura rachunkowe, firmy ubezpieczeniowe, biura prawnicze i notarialne, także komórki organizacyjne naszej Uczelni.

Nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk zawodowych na wszystkich kierunkach studiów nadzorują odpowiednie Dziekanaty.

 

Pliki do pobrania:

formularze podań wnsiz

facebook