• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Praktyki zawodowe

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych i Zdrowia
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
ul. Wrocławska 10, 58-309 Wałbrzych
Opiekun administracyjny praktyk zawodowych
Anna Ziędalska
tel. 74 848 56 00 lub 74 843 61 01
e-mail: praktyka@wwszip.pl

Dziekanat Wydziału Zarządzania i Administracji
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
ul. 1 Maja 131, 58-305 Wałbrzych
Opiekun administracyjny praktyk zawodowych
Justyna Owocka
tel. 74 842 66 88 lub 74 842 31 72
e-mail: praktykawzai@wwszip.pl

facebook