• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Praktyki zawodowe dla studentów WSZiP z siedzibą w Wałbrzychu na kierunku Fizjoterapia

GODZINY PRACY DZIEKANATU WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH I ZDROWIA:
środa - niedziela: 8.00-16.00

tel. 74 848 56 00, 74 843 61 01
e-mail: fizjoterapia@wwszip.pl
 

Studencka praktyka zawodowa dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (licencjackich) na kierunku Fizjoterapia jest integralnym elementem programu nauczania, a zatem jest obowiązkowa.

Studencka praktyka zawodowa, dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (którzy rozpoczęli naukę od r. a. 2009/2010) jest realizowana w wymiarze 920 godzin, z czego:

 1. w pracowni kinezyterapii - 260 godzin
 2. w pracowni fizykoterapii - 260 godzin
 3. praktyka kliniczna - 80 godzin
 4. z zakresu fizjoterapii klinicznej - 320 godzin

Studenci studiów stacjonarnych odbywają praktykę w następującym trybie:

RODZAJ PRAKTYKI LICZBA GODZIN RAZEM LICZBA GODZIN TERMIN REALIZACJI
1. praktyka w pracowni fizykoterapii 130 godz. 260 godz. po II semestrze
130 godz. na III semestrze
2. praktyka w pracowni kinezyterapii + praktyka kliniczna 130 godz. + 80 godz. 260 godz.+ 80 godz. po IV semestrze
praktyka w pracowni kinezyterapii 130 godz. na V semestrze
3. praktyka z zakresu fizjoterapii klinicznej 160 godz. 320 godz. po V semestrze
160 godz. na VI semestrze

Studencka praktyka zawodowa, dla studentów studiów niestacjonarnych jest realizowana w wymiarze 552 godzin, z czego:

 1. w pracowni kinezyterapii - 156 godzin
 2. w pracowni fizykoterapii - 156 godzin
 3. praktyka kliniczna - 48 godzin
 4. z zakresu fizjoterapii klinicznej - 192 godzin

Studenci studiów niestacjonarnych odbywają praktykę w następującym trybie:

RODZAJ PRAKTYKI LICZBA GODZIN RAZEM LICZBA GODZIN TERMIN REALIZACJI
1. praktyka w pracowni fizykoterapii 78 godz. 156 godz. po II semestrze
78 godz. na III semestrze
2. praktyka w pracowni kinezyterapii + praktyka kliniczna 78 godz. + 48 godz. 156 godz. + 48 godz. po IV semestrze
praktyka w pracowni kinezyterapii 78 godz. na V semestrze
3. praktyka z zakresu fizjoterapii klinicznej 96 godz. 192 godz. po V semestrze
96 godz. na VI semestrze

Student może przystąpić do realizacji poszczególnych zakresów praktyki zawodowej jedynie w przypadku gdy:

 1. uzyskał zaliczenie z ćwiczeń i wykładów z przedmiotu Kinezyterapia - praktyka zawodowa z zakresu kinezyterapii,
 2. uzyskał zaliczenie z ćwiczeń i wykładów oraz zdał egzamin końcowy przedmiotu Fizykoterapia - praktyka zawodowa z zakresu fizykoterapii,
 3. uzyskał zaliczeniez ćwiczeń i wykładów z V semestru z przedmiotów klinicznych - praktyka zawodowa z zakresu fizjoterapii klinicznej.

Studenci, którzy zamierzają odbyć praktykę zawodową we wcześniejszym terminie, muszą złożyć w Dziekanacie WNSiZ pisemną prośbę skierowaną do Dziekana Wydziału o wyrażenie zgody na wcześniejszy termin odbywania praktyki zawodowej.

W przypadku wykonywania pracy lub stażu, która jest zgodna z kierunkiem studiów i programem praktyk student może złożyć do Dziekana Wydziału podanie z prośbą o zwolnienie z danej praktyki zawodowej. Szczegółowe zasady odbywania praktyk zawodowych przez studentów WSZiP zawiera aktualny Regulamin odbywania studenckich praktyk zawodowych na kierunku Fizjoterapia.

Dokumenty na praktykę:

 1. Porozumienie o organizacji praktyk zawodowych dla studentów WSZiP - do pobrania w Dziekanacie WNSiZ,
 2. Skierowanie na studencką praktykę zawodową z danego zakresu - do pobrania w Dziekanacie WNSiZ,
 3. Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej z danego zakresu - do pobrania w Dziekanacie WNSiZ,
 4. Dziennik Praktyki Zawodowej - do zakupienia w Księgarnii przy ul. Wrocławskiej 10, 58-309 Wałbrzych lub do pobrania na stronie internetowej www.wwszip.pl

UWAGA!

Student na czas odbywania praktyk zawodowych jest zobowiązany do obowiązkowego ubezpieczenia się od ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILEJ i od NASTĘPSTW NIESZCZĘSLIWYCH WYPADKÓW. Wyższa Szkoła Zarządzania Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu oferuje możliwość grupowego ubezpieczenia OC i NWW w PZU na początku każdego roku akademickiego. Student, który nie skorzysta z tej oferty jest zobowiązany do ubezpieczenia się we własnym zakresie.

Osoby, które nie okażą dowodu wpłaty lub umowy potwierdzającej zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia od ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ i od NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW nie będą miały możliwości odbycia praktyki zawodowej.

Szczegółowych informacji udziela:
Dziekanat Wydział Nauk Społecznych i Zdrowia
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
ul. Wrocławska 10, 58-309 Wałbrzych
Anna Ziędalska - Opiekun administracyjny praktyk zawodowych
tel. (074) 848 56 00 lub 843 61 01
e-mail: praktyka@wwszip.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

podanie - zwolnienie z praktyki Fizjoterapia (lic.)

facebook