WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Pedagogika

OPŁATA REKRUTACYJNA 0 ZŁ 

 

ZADZWOŃ DO NAS

tel. 74 8477 000

e-mail: rekrutacja@wwszip.pl
 

 

Forma studiowania:
TRADYCYJNIE - zajęcia odbywają się na terenie Uczelni w Wałbrzychu

 

Czesne 295


 

Tabela opłat na I roku studiów

 

12 rat

10 rat

2 raty

1 rata

I

295

345

1 682

3 281

II

295

345

1 682

 

III

295

345

   

IV

295

345

   

V

295

345

   

VI

295

345

   

VII

295

345

   

VIII

295

345

   

IX

295

345

   

X

295

345

   

XI

295

     

XII

295

     

 

Tabela opłat na II i III roku studiów

  12 rat 10 rat 2 raty 1 rata
II rok 340 390 1 900 3 700
III rok - 410 2 018 3 969


DLACZEGO PEDAGOGIKA?

Pedagogika wychodzi naprzeciw palącym potrzebom społecznym. Cierpimy na niedobór wykwalifikowanych specjalistów, zdolnych sprostać wymogom zmieniającego się systemu oświaty.
Osoby o takim wykształceniu będą przygotowane do podjęcia pracy socjalnej, wychowawczej, opiekuńczej i terapeutycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych wymagających wsparcia pedagogicznego.
Absolwenci tego kierunku będą mogli pracować w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz jako street workerzy.
Znajdą również pracę w różnego typu ośrodkach: domach pomocy społecznej, schroniskach dla bezdomnych, matek ciężarnych, ofiar przemocy w rodzinie, świetlicach środowiskowych i terapeutycznych.

JAK STUDIUJEMY PEDAGOGIKĘ?

Studia na kierunku PEDAGOGIKA trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata.
Liczba zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym odpowiada wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Program nauczania składa się z przedmiotów kształcenia ogólnego, kierunkowych, specjalnościowych oraz przedmiotów do wyboru.

GWARANCJA STUDIOWANIA
Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
Nr DSW-3-4003/1030/EK/REJ.103/04 z dnia 02.07.2004r.

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

DOPASUJ PROGRAM STUDIÓW DO WŁASNYCH POTRZEB!

Studia są wstępem do pracy zawodowej w Unii Europejskiej. Dlatego student powinien mieć możliwość indywidualnego kształtowania programu nauczania. Na trzecim roku oferujemy specjalności do wyboru. Wśród nich każdy znajdzie to, co go naprawdę interesuje i z czym wiąże swoją przyszłość. 

 

PROPONOWANE SPECJALNOŚCI:

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami prawa rodzinnego i opiekuńczego

Resocjalizacja z elementami kryminologii

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
 

 

 

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE:

logika
technologie informatyczne 
socjologia wychowania 
biomedyczne podstawy rozwoju człowieka 
historia wychowania 
pedagogika specjalna 
psychologia rozwoju i osobowości 
pedagogika porównawcza 
metody badań pedagogicznych
metody pracy opiekuńczo-wychowawczej
pedagogika społeczna 
język obcy 
psychologia kliniczna 
współczesne kierunki pedagogiczne 
media w edukacji 
pedagogika resocjalizacyjna 
emisja i higiena głosu
przedmiot do wyboru
wychowanie fizyczne
socjologia
filozofia
psychologia ogólna
teoria wychowania
diagnostyka pedagogiczna
edukacja zdrowotna i ekologiczna
planowanie dydaktyczne
terapia logopedyczna
diagnostyka edukacyjna
trening umiejętności wychowawczych
oraz przedmioty specjalnościowe


BIURO REKRUTACJI
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych
tel./fax. 74 84-77-000

gg 5319144

Godziny pracy Biura Rekrutacji:

poniedziałek 8:00-16:00

wtorek 8:00-16:00

środa 8:00-16:00

czwartek 8:00-16:00

piątek 8:00-16:00

sobota: 8:00-16:00

niedziela: dzień wolny od pracy