WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Opiekunowie UTW

Koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

mgr Agata Buczak - tel. (74) 84 77 000;

utw@wwszip.pl