WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Online studia I-go stopnia inżynierskie

WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ

Rekrutacja letnia (kwiecień - wrzesień)
Rekrutacja zimowa (luty)

1. Specjalności

Inżynieria procesu
Inżynieria jakości


2. System studiowania

stacjonarny
niestacjonarny


3. Dane identyfikacyjne kandydata

Nazwisko
Imię
Data urodzenia
dd-mm-rrrr


4. Adres zamieszkania

Ulica
Miasto
Kod pocztowy
Adres email
Telefon kontaktowy


5. Ukończona szkoła średnia

Nazwa szkoły
Rok ukończenia
Miasto
Typ szkoły