• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
O Uczelni

O NAS
Założona w 1996 roku Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości  jest Uczelnią wyższą z siedzibą w Wałbrzychu. Studiuje u nas ponad 2 000 studentów na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich i podyplomowych. Dotychczas wypromowaliśmy ponad 22 000 absolwentów.

Decyzją MNiSW z dnia 11 września 2015 roku uległa zmianie nazwa Uczleni z Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości na Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu.

Uczelnia obejmuje dwa wydziały, na których można studiować 4 kierunki. Uczelnia pozwala na wybór spośród ponad 60 programów różnych specjalności w ramach kierunków studiów.

Wydział Zarządzania i Administracji 
Wałbrzych 58-305, ul. 1 Maja 131

Wydział Nauk Społecznych i Zdrowia
Wałbrzych 58-309, ul. Wrocławska 10

MISJA, WIZJA ORAZ STRATEGIA UCZELNI

UZNAWALNOŚĆ DYPLOMÓW
Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNISW - DNS - WUN-6022 - 13428-4/EK/11 z dnia 24.05.2011r. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową 102.
Wpis do rejestru nadaje naszej Uczelni uprawnienia szkoły publicznej co oznacza, że dyplom uzyskany na zakończenie studiów jest uznawany na równi z dyplomem uczelni publicznej zarówno w kraju, jak i za granicą.

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Wprowadzenie ECTS Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów Kredytowych dodatkowo stanowi sposób oceny postępów studenta, służy do potwierdzenia pokonania kolejnych etapów kształcenia, porównywalności wykształcenia oraz ułatwia tworzenie indywidualnych ścieżek kształcenia i elastycznych programów studiów.

facebook