• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
WARSZTATY W DOLNOŚLĄSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W dniu 23 marca 2017 roku w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się warsztaty dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Warsztaty poświęcone były zagadnieniom administracji publicznej na Dolnym Śląsku. W zajęciach udział wzięli studenci kierunku Administracja i Zarządzanie.

Tematowi struktury administracji publicznej poświęcone było wystąpienie Zuzanny Wielgosiewicz z Kancelarii Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Następnie dr Małgorzata Hasiewicz kierująca Wydziałem Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego omówiła komptetencje nadzorcze i kontrolne wojewody.

Zajęcia zakończyły się częścią nieoficjalną - ciekawą dyskusją przy kawie w urzędowym barze zlokalizowanym na najwyższym piętrze DUW.