• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Seminarium Naukowe "DEPRESJA - POROZMAWIAJMY O TYM" W dniu 5. kwietnia 2017 w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu odbyło się Seminarium Naukowe "Depresja-porozmawiajmy o tym" organizowane we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Wałbrzychu. Gospodarzami wydarzenia byli Dyrektor PSSE w Wałbrzychu - Pani Małgorzata Bąk oraz Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Zdrowia WSZiP - dr Bogusław Bałuka.

O przyczynach depresji i sposobach radzenia sobie z nią opowiadali wybitni psychiatrzy, psychoterapeuci, psycholodzy i pedagodzy resocjalizacyjni. Poruszana tematyka cieszyła się dużym zainteresowaniem, które sprawiło, że w seminarium uczestniczyło blisko 200 osób z całego terenu dolnośląskiego. 

 

Depresja nazywana chorobą XXI wieku dotyka coraz więcej osób w różnym wieku i z różnych środowisk.  Jest przyczyną cierpień psychicznych, które prowadzą do trudności w wykonywaniu najprostszych czynności, niekiedy uniemożliwiają  pracę zarobkową i doprowadzają do zniszczenia relacji z najbliższymi. W skrajnych przypadkach depresja może być też przyczyną samobójstw, które są drugą najczęściej występującą przyczyną zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat. Dlatego tak ważne jest udanie się w odpowiednim czasie do specjalisty i rozpoczęcie leczenia.

Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać lub leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy.

Swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami Seminarium podzielili się: lek. med. Grażyna Gadomska - psychiatra, lek. med. Aleksandra Krajewska - psychiatra, mgr Mariusz Gusarow – psycholog, dr Celina Witkowska – pedagog resocjalizacyjny, mgr Grażyna Chaszczewska - Wojtas z Wydziału Oświaty PSSE w Wałbrzychu, dr Beata Świątek – pedagog resocjalizacyjny, mgr Iwona Kraczkowska – pedagog.