• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Konferencja Naukowa - SAMORZĄD TERYTORIALNY - ORGANIZACJA, FUNKCJONOWANIE I KIERUNKI ROZWOJU W dniu 22.06.2017 roku w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu odbyła się Konferencja Naukowa pn. Samorząd Terytorialny - organizacja, funkcjonowanie i kierunki rozwoju.

Celem konferencji była wymiana myśli i poglądów teoretyków oraz praktyków zajmujących się zarządzaniem jednostkami samorządu  terytorialnego. 

Tegoroczną, już piątą, edycję konferencji swoją obecnością zaszczyciła Prezydent Świdnicy - Pani Beata Moskal-Słaniewka, która jako praktyk, służy bezcenną wiedzą i doświadczeniem pracownikom administracji samorządowej. 

Nad przebiegiem obrad czuwał Prorektor ds. naukowo-dydaktycznych WSZiP - prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko oraz członkowie Rady Programowej Konferencji - dr Alina Kulczyk-Dynowska oraz Dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji WSZiP - dr Piotr Laskowski. 

Wszystkim prelegentom i uczestnikom Konferencji wręczono certyyfikaty.