• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
I WAŁBRZYSKA KONFERENCJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH "W DRODZE PO NOWE WYZWANIA" W dniu 24 lutego 2017 roku w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu odbyła się I WAŁBRZYSKA KONFERENCJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH "W DRODZE PO NOWE WYZWANIA".

Na Konferencję przybyli przedstawiciele środowisk związanych z bezpiecznym administrowaniem danymi osobowymi, samorządowcy, dyrektorzy placówek oświatowych, wychowawczych oraz wielu innych instytucji, które z mocy prawa zobowiązane są do realizacji Ustawy o ochronie danych osobowych. Oprócz licznie zgromadzonych gości na sali udział w Konferencji możliwy był również w formie wideokonferencji. 

Konferencję swym patronatem objęła Pani dr Edyta Bielak - Jomaa Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Konferencja miała na celu zwiększenie wrażliwości administratorów danych na praktyczne problemy wynikające z bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

Zapraszamy do zapoznania się z przemówieniem Pani dr Edyty Bielak - Jomaa