• darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
2017-02-24 I WAŁBRZYSKA KONFERENCJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH "W DRODZE PO NOWE WYZWANIA" Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu oraz środowiska osób działających w Stowarzyszeniu Administratorów Bezpieczeństwa Informacji pragnie poinformować, że w dniu 24 lutego 2017 r. odbędzie się I WAŁBRZYSKA KONFERENCJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W DRODZE PO NOWE WYZWANIA, której celem jest uświetnienie przypadającej w roku 2017 dwudziestej rocznicy uchwalenia Ustawy o ochronie danych osobowych oraz zapoznanie ze zmianami, które niesie Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO).

Konferencja, którą swym patronatem objęła Pani dr Edyta Bielak - Jomaa Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dedykowana jest administratorom danych osobowych - prezydentom miast, burmistrzom, wójtom, dyrektorom placówek oświatowych, wychowawczych, dyrektorom instytucji samorządowych, właścicielom firm oraz przedstawicielom służb mundurowych, a także wielu innym podmiotom, które z mocy prawa zobowiązane są do realizacji Ustawy o ochronie danych osobowych.

Jednym z celów konferencji jest wymiana doświadczeń w stosowaniu zapisów Ustawy, w tym również spojrzenie na profesjonalizację działalności ABI w świetle obecnego stanu prawnego, jak  również spodziewanych zmian w tym zakresie.

Konferencja ma również na celu zwiększenie wrażliwości administratorów danych na praktyczne problemy wynikające z bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

Szczegóły dotyczące organizacji wydarzenia oraz rejestracji Uczestników: marketing@wwszip.pl

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA