• darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
2017-01-31 I Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich Zapraszamy do I Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, prowadzony w Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Regulamin Konkursu

Formularz zgłoszeniowy