WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Pedagogika

OSTATNI SEMESTR
ZA DARMO!!!

 

ZADZWOŃ DO NAS

tel. 74 8477 000

e-mail: rekrutacja@wwszip.pl
 

 

  

Forma studiowania:
TRADYCYJNIE - zajęcia odbywają się na terenie Uczelni w Wałbrzychu

 

Czesne 420 zł

 

 

Tabela opłat na I roku studiów

 

12 rat

10 rat

2 raty

1 rata

I

  420     

491   

2 395 

4 671 

II

420 

491

2 395 

 

III

420 

491

   

IV

420 

491 

   

V

420 

491

   

VI

420 

491

   

VII

420 

491

   

VIII

420 

491

   

IX

420 

491

   

X

420 

491

   

XI

420 

     

XII

420 

     

 

 

Tabela opłat na II roku studiów

  12 rat 10 rat 2 raty 1 rata
II rok - 5 x 510 1 x 2 500 2 450

 

 


Celowość uruchomienia kierunku pedagogika - studia II-go stopnia

Możliwość, a także celowość utworzenia studiów II - go stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu na Wydziale Nauk Społecznych i Zdrowia to spełnienie oczekiwań zarówno samych studentów, jak i społeczności lokalnej.

Środowisko lokalne miasta Wałbrzycha oraz najbliższych okolic ma ograniczone możliwości w zakresie kontynuowania studiów magisterskich. Osoby podejmujące studia magisterskie najczęściej są zmuszone dojeżdżać do większych ośrodków przede wszystkim Wrocławia, Opola, Jeleniej Góry, Zielonej Góry czy Poznania. Z przeprowadzonych przez nas badań wynika natomiast, że podstawowym kryterium wyboru kierunku i poziomu studiów jest odległość od miejsca zamieszkania i miejsca pracy. Biorąc pod uwagę fakt iż jest to region o znacznym stopniu bezrobocia wysokie koszty studiowania na poziomie magisterskim, podwyższone dodatkowo o koszty dojazdów i funkcjonowania w dużym mieście, przekraczają możliwości finansowe potencjalnych studentów, a więc możliwość kształcenia w miejscu zamieszkania jest dla wielu z nich jedyną szansą zdobycia wyższego wykształcenia. Innym dość zdaje się istotnym argumentem jest zamieszkała na tym terenie kadra naukowo – dydaktyczna, której otwiera się możliwość realizowania swoich zamierzeń w miejscu zamieszkania bez zbędnych i czasochłonnych dojazdów.

Dynamika zmian społecznych, a co za tym idzie szybko zmieniający się rynek edukacyjny w Polsce stawia przed nauczycielami szereg nowych wyzwań i zadań. Należą do nich między innymi efektywne wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
A zatem potrzebny jest nauczyciel potrafiący interpretować zjawiska edukacyjne, a także szybko działać w sytuacjach związanych z pojawiającymi się problemami.

JAK STUDIUJEMY PEDAGOGIKĘ II-GO STOPNIA?

Studia na kierunku Pedagogika trwają 4 semestry i kończą się nadaniem tytułu magistra.
Liczba zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym odpowiada wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Program nauczania składa się z przedmiotów kształcenia ogólnego, specjalnościowych oraz przedmiotów do wyboru.

GWARANCJA STUDIOWANIA:
DECYZJA NR MNISW-DNS-WUN-6022-13428-4/EK/11 z dnia 24.05.2011r.

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W ramach prowadzonych studiów na studiach drugiego stopnia na kierunku Pedagogika oferujemy następujące specjalności:

 • Resocjalizacja  z terapią uzależnień
 • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną
 • Gerontologia z rehabilitacją i terapią pedagogiczną

Przedmioty podstawowe

 • Metodologia badań społecznych
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Współczesne problemy socjologii
 • Współczesne problemy psychologii

Przedmioty kierunkowe

 • Pedagogika ogólna
 • Pedagogika porównawcza
 • Andragogika
 • Pedeutologia


 

BIURO REKRUTACJI
ul. Wrocławska 10
tel./fax. 74 84-77-000
58-309 Wałbrzych

gg 5319144

Godziny pracy Biura Rekrutacji:

poniedziałek 8:00-16:00

wtorek 8:00-16:00

środa 8:00-16:00

czwartek 8:00-16:00

piątek 8:00-16:00

sobota: 8:00-16:00 (dyżur)

niedziela: dzień wolny od pracy