• darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Studia I-go stopnia

GODZINY PRACY BIURA REKRUTACJI:
poniedziałek-sobota: 8.00-16.00

tel. 74 847 70 00
e-mail: rekrutacja@wwszip.pl

 

Studia I-go stopnia 

FIZJOTERAPIA

PEDAGOGIKA

ZARZĄDZANIE 

ADMINISTRACJA

 

Przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,

a o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy o naukę oraz warunkach odpłatności za studia I-go stopnia z Uczelnią oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Istnieje możliwość zarezerwowania miejsca poprzez wysłanie zgłoszenia on-line, które dostępne jest na stronie internetowej Uczelni.

OD KANDYDATÓW WYMAGANE SĄ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1. Kwestionariusz osobowy
2. Świadectwo dojrzałości (kserokopia - oryginał do wglądu).
3. Kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu).
4. Cztery jednakowe fotografie (37x52 mm).
5. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej na konto Uczelni:

PKO BP SA o/Wałbrzych, nr 70 1020 5095 0000 5402 0010 7532

 

Na podstawie powyższych dokumentów zawierana jest umowa o naukę oraz warunkach odpłatności za studia I-go stopnia!!!

Podania kandydatów na I rok studiów wraz z kompletem niezbędnych dokumentów można składać
w Biurze Rekrutacji.

 

BIURO REKRUTACJI:
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych
tel. 74 847 70 00
e-mail: rekrutacja@wwszip.pl

Biuro Rekrutacji czynne jest od poniedziałku do soboty w godz. 8:00-16:00

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

PLIKI DO POBRANIA:

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - STUDIA LICENCJACKIE/ INŻYNIERSKIE  - R.A. 2016/2017

UMOWA O NAUKĘ ORAZ WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA - R.A. 2016/2017