• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Koło Naukowe "Menadżer"

KOŁO NAUKOWE "MENADŻER"

 

Zapraszamy wszystkich studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu do uczestnictwa w Kole Naukowym „MENADŻER”

Misją nowo powstałego Koła jest: „Rozwijamy i przekazujemy innym wiedzę o nowoczesnych koncepcjach zarządzania, finansowania, rozwoju i transferze technologii”.

Do szczegółowych zadań Koła należą:

 • stwarzanie jego Członkom okazji do pogłębiania wiedzy oraz praktycznej realizacji wybranych nowoczesnych koncepcji zarządzania i finansowania w przedsiębiorstwach, takich jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa, zarządzanie kapitałem intelektualnym i wiedzą, logistyką, Lean management, finansami, ochroną środowiska, zarządzanie jakością i procesem połączonym z marketingiem i komunikacją wizerunkową, itd.
 • integracja studentów o wspólnych zainteresowaniach związanych z działalnością Koła,
 • wpływ na wzrost dorobku naukowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu oraz dbałość o jej dobry wizerunek na forum studenckim,
 • organizowanie forum, którego celem ma być konfrontacja teorii z praktyką,
 • tworzenie możliwości współpracy z innymi Kołami, w szczególności o podobnym charakterze, działającymi w ramach innych uczelni krajowych i zagranicznych,
 • rozwijanie i kształtowanie cech przedsiębiorczych oraz umiejętności menedżerskich, które są ważnym elementem działalności Koła,
 • umożliwienie wszechstronnego rozwoju osobowości Członków Koła, z poszanowaniem propozycji zgłaszanych przez jego Członków. 

 

Wszystkich zainteresowanych dołączeniem do Koła, prosimy o kontakt z Opiekunem Naukowym Koła – dr  Beatą Owczarczyk (owczarczykb@o2.pl) lub z władzami Koła: Prezesem Markiem Biedrzyckim (marekbiedrzycki72@gmail.com), Z-cą Prezesa Karoliną Kościcką (karolinakoscicka@gmail.com) oraz Sekretarzem Dorotą Michalską (dorotamichalska3@wp.pl).

 

facebook