• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Koło Młodych Twórców Resocjalizacji

KOŁO NAUKOWE MŁODYCH TWÓRCÓW RESOCJALIZACJI

 

Motto działalności:

„Pasja uczy pokory”

 

Okres

Rodzaj działań

październik

Rekrutacja uczestników koła naukowego spośród studentów WWSZiP, opracowanie plakatu koła, upowszechnienie działalności koła wśród społeczności studenckiej.

 

listopad

Nawiązanie współpracy z placówkami resocjalizacyjnymi w regionie

Podjęcie działań w ramach wolontariatu studenckiego. Uczestnictwo w projekcie resocjalizacyjnym „Wałbrzyskie Brzydkie Kaczątka”

grudzień

Zbiórka darów dla młodzieży przebywającej w placówkach resocjalizacyjnych;

Prace nad finałem projektu „Wałbrzyskie Brzydkie Kaczątka”

styczeń

Prace nad programem wolontariatu studenckiego mającego się odbyć w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014

luty

Nawiązanie współpracy z innymi ośrodkami badawczymi;

Wyjazd, w ramach współpracy z kołem naukowym resocjalizacji  Uniwersytetu Wrocławskiego.

marzec

Opracowanie materiału badawczego zebranego w trakcie badań;

Analiza materiału badawczego pod kątem wskazówek do pracy resocjalizacyjnej oraz programów twórczej resocjalizacji;

kwiecień - maj

Przygotowanie seminarium naukowego „Współczesna resocjalizacja w służbie dzieci”; praca w trzech sekcjach naukowych:

- resocjalizacja w szkole;

- resocjalizacja w placówkach wsparcia dziennego oraz w ramach kurateli sądowej;

- resocjalizacja instytucjonalna.

Zaproszeni zostaną studenci oraz pracownicy i dyrektorzy placówek resocjalizacyjnych w regionie.

czerwiec

Opracowanie materiałów badawczych. Wydanie publikacji na podstawie zebranych badań.

Przygotowanie wystawy prac studentów i osób niedostosowanych społecznie. Zgromadzenie prac  potrzebnych na wystawę. Wystawa w pomieszczeniach szkoły i/lub plener.

 

 

Opiekun koła:

dr Beata Świątek

 

Skład koła:

Przewodnicząca: Beata Jarzyńska

Zastępca: Damian Sipiorski

Skarbnik: Magda Kobiela

 

facebook