• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Koło Aktywnych Fizjoterapeutów

KOŁO NAUKOWE AKTYWNYCH FIZJOTERAPEUTÓW

 

Koło Naukowe Aktywnych Fizjoterapeutów rozpoczęło swoją działalność w 2009 roku z inicjatywy Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Zdrowia dra Bogusława Bałuki, który był przez kilka lat opiekunem naukowym koła.

Od roku akademickiego 2012/2013 funkcję opiekuna merytorycznego przejął dr n. med. Remigiusz Jarosław Tritt.

Koło skupia głownie studentów fizjoterapii, a także pedagogiki, którzy aktywnie uczestniczą w konferencjach naukowych w różnych uczelniach Polski, biorą udział w spotkaniach naukowych, podczas których prezentowane są treści merytoryczne poświęcone wybranym zagadnieniom medycznym, które ściśle korelują z fizjoterapią i rehabilitacją  pacjentów uwzględniając szeroki jej wachlarz na przykład rehabilitację seksualną. Uczestnicy koła naukowego z dużym zaangażowaniem uczestniczą w organizowaniu spotkań z seniorami w ramach działającego na Uczelni Uniwersytetu III wieku, poznając różne problemy wieku senioralnego.

Kilku członków koła uczestniczyło w różnych formach doskonalących i poszerzających dotychczasową wiedzę merytoryczną z zakresu nauk medycznych i  fizjoterapii.

Podczas spotkań koła naukowego na bieżąco uczestnicy wzbogacają posiadaną wiedzę o nowe treści merytoryczne pozwalające na dalszą innowacyjność oraz kreatywność w przyszłej pracy zawodowej.

Opiekun merytoryczny koła naukowego  - dr n. med. Remigiusz J. Tritt

kontakt e-mail: remigiusz.tritt@wp.pl

 

facebook