WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Inżynieria jakości

GODZINY PRACY BIURA REKRUTACJI:
poniedziałek - sobota: 8.00-16.00

tel. 74 847 70 00
e-mail: rekrutacja@wwszip.pl

 

 

Czesne 390 zł

 

Tabela opłat na I roku studiów

 

 

12 rat

10 rat

2 raty

1 rata

I

390 

456 

2 224

4 337

II

390  

456  

2 224 

 

III

390 

456

   

IV

390 

456

   

V

390 

456

   

VI

390 

456

   

VII

390

456

   

VIII

390

456

   

IX

390

456

   

X

390 

456

   

XI

390 

     

XII

390 

   

 

Tabela opłat na II, III i IV roku studiów

  12 rat 10 rat 2 raty 1 rata
II rok 395 462 2 250 4 380
III rok 420 490 2 385 4 650
IV rok
(VII semestr)
5x 435  zł 5x 435 1x 2 125 -

 

 

DLACZEGO STUDIA INŻYNIERSKIE?

Uruchomienie studiów inżynierskich w  Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu jest odpowiedzią na potrzeby nie tylko lokalnego, ale również krajowego rynku pracy. Obecnie, jednymi z najbardziej poszukiwanych specjalistów są wykwalifikowani inżynierowie, którzy wraz z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy, staną się jeszcze bardziej poszukiwanymi pracownikami.
Program studiów inżynierskich w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu skupia swoją uwagę nie tylko na przekazywaniu ogólnej i specjalistycznej wiedzy, która każdemu inżynierowi jest niezbędna, ale zapewnia również wszechstronne wykształcenie z zakresu zarządzania, finansów i rachunkowości. Dzięki temu, absolwent studiów inżynierskich będzie nie tylko znakomicie przygotowanym do zawodu, ale stanie się również elastycznym i mobilnym pracownikiem, potrafiącym doskonale odnaleźć się na turbulentnym rynku pracy.

INŻYNIER JAKOŚCI

W specjalności tej kształci się specjalistę z zakresu: kształtowania, modelowania oraz implementacji systemów jakości według określonych standardów i norm, zarządzania jakością, metod certyfikacji systemów jakości, metod akredytacji i auditu, sterowania procesami, metrologii, prawnych aspektów jakości oraz metody kompleksowego zarządzania jakością TQM. Ponadto, przekazywana jest wiedza z zakresu ekonomiki jakości, psychospołecznych aspektów jakości, jak również innowacyjności i projektowania produktu, jakości opakowań, czy też systemów zapewniania jakości w logistyce.
Inżynierowie jakości są specjalistami w działach kształtowania jakości, rzeczoznawcami, auditorami systemów jakości oraz jakości wyrobów gotowych. Ich stanowiska pracy są stanowiskami samodzielnymi o indywidualnym charakterze, niemniej jednak blisko współpracują z działami produkcji, zaopatrzenia, sprzedaży i logistyki, stąd też wiedza z zakresu zarządzania i informatyki jest im niezbędna, aby w kompletny i efektywny sposób wypełniać swoje obowiązki.
Inżynier jakości to zawód wszechstronny, poszukiwany w wielu branżach, m.in. przemyśle, handlu, rolnictwie, czy też w transporcie. Specjaliści z tego zakresu zatrudniani są w działach zaopatrzenia i marketingu, w gospodarce magazynowej, w jednostkach certyfikujących jakość wyrobów, przygotowani są również do prowadzenia własnych firm produkcyjnych i handlowych.

Przedmioty specjalnościowe:

Inżynieria jakości

Zintegrowane systemy zarządzania jakością i BHP

Zarządzanie innowacjami

Ryzyko zasobów ludzkich

Wdrażanie, utrzymanie i rozwój systemów zarządzania jakością

Projektowanie procesów produkcyjnych

 

JAK STUDIUJEMY NA STUDIACH INŻYNIERSKICH?

Studia INŻYNIERSKIE trwają 7 semestrów i kończą się nadaniem tytułu inżyniera.
Liczba zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym odpowiada wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Program nauczania składa się z przedmiotów kształcenia ogólnego, kierunkowych, specjalnościowych oraz przedmiotów do wyboru.

GWARANCJA STUDIOWANIA

DECYZJA MINISTRA EDUKACJI  NARODOWEJ  Nr DNS 1-0145/175/1/TBM/96 Z DNIA  12.08.1996r. 

DECYZJA MINISTRA EDUKACJI  NARODOWEJ  I  SPORTU  Nr DSW-3-4003/833/EK/REJ.103/05 Z DNIA 05.10.2005r.

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

BIURO REKRUTACJI
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych
tel./fax. 74 84-77-000
gg 5319144


Godziny pracy Biura Rekrutacji:

poniedziałek 8:00-16:00
wtorek 8:00-16:00
środa 8:00-16:00
czwartek 8:00-16:00
piątek 8:00-16:00
sobota: 8:00-16:00 (dyżur)
niedziela: dzień wolny od pracy