WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Fizjoterapia

GODZINY PRACY BIURA REKRUTACJI:
poniedziałek-sobota: 8.00-16.00

 

ZADZWOŃ DO NAS

tel. 74 8477 000

e-mail: rekrutacja@wwszip.pl

 

Forma studiowania:
TRADYCYJNIE - zajęcia odbywają się na terenie Uczelni w Wałbrzychu

 

Czesne 395 zł

 

Tabela opłat na I roku studiów

 

12 rat

10 rat

2 raty

1 rata

I

395

464

2 267

4 437

II

395

464

2 267

 

III

395

464

   

IV

395

464

   

V

395

464

   

VI

395

464

   

VII

395

464

   

VIII

395

464

   

IX

395

464

   

X

395

464

   

XI

395
    

     

XII

395
    

     

 

Tabela opłat na II i III roku studiów

  12 rat 10 rat 2 raty 1 rata
II rok 480 564 2 760 5 400
III rok - 480 2 368 4 669
 

 

DLACZEGO FIZJOTERAPIA?

Fizjoterapia daje obecnie możliwość zdobycia jednego z najbardziej uniwersalnych i wszechstronnych zawodów.
Osoby o takim wykształceniu potrzebne są bowiem nie tylko w szpitalu czy ośrodku zdrowia, ale znajdują też zatrudnienie w uzdrowiskach, gabinetach odnowy biologicznej, obiektach Spa&Wellness, hotelach, fitness klubach, domach opieki społecznej oraz domach spokojnej starości.
Fizjoterapeuci wykonują masaże zdrowotne, ale też dbają o dobre samopoczucie gości coraz popularniejszych "farm piękności", klinik zdrowia i urody. Pomagają chorym powrócić do zdrowia, a z drugiej strony mogą prowadzić gimnastykę wyszczuplającą, korekcyjną czy aerobik.
Na popularność zawodu fizjoterapeuty nie bez wpływu pozostają również zmiany zachodzące w naszym społeczeństwie. Zaczynamy się statystycznie starzeć, przyrost naturalny spada, a żyjemy coraz dłużej. W tej sytuacji rynek będzie potrzebował coraz więcej specjalistów z dziedziny medycznej.

JAK STUDIUJEMY FIZJOTERAPIĘ?

Studia na kierunku FIZJOTERAPIA trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata.
Liczba zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym odpowiada wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Program nauczania składa się z przedmiotów kształcenia ogólnego, kierunkowych, specjalnościowych oraz przedmiotów do wyboru.

JAKO JEDYNI W WAŁBRZYCHU POSIADAMY PODPISANE UMOWY NA PRAKTYCZNE ZAJĘCIA, KTÓRE ODBYWAJĄ SIĘ W TAK RENOMOWANYCH INSTYTUCJACH JAK UZDROWISKO SZCZAWNO-JEDLINA S.A., SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO W WAŁBRZYCHU,SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY W WAŁBRZYCHU.

GWARANCJA STUDIOWANIA 
Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
Nr DSW-3-4003/222/EK/REJ.103/04 z dnia 26.02.2004r.

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

DOPASUJ PROGRAM STUDIÓW DO WŁASNYCH POTRZEB!

Studia są wstępem do pracy zawodowej w Unii Europejskiej. Dlatego student powinien mieć możliwość indywidualnego kształtowania programu nauczania.

 

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE:

anatomia prawidłowa, funkcjonalna
i rentgenowska człowieka
biologia medyczna
biochemia
etyka
fizjoterapia ogólna
biomechanika
pedagogika
socjologia
język obcy
kształcenie umiejętności ruchowych
biofizyka
kinezyterapia
elementy filozofii
anatomia na żywym człowieku
technologie informacyjne
kliniczne podstawy w chirurgii i onkologii
kliniczne podstawy w chorobach wewnętrznych
i pulmonologii
fizjologia człowieka
kinezjologia
fizjoterapia w wieku rozwojowym
fizykoterapia
ogólna metodyka nauczania ruchu
masaż leczniczy
pływanie
kliniczne podstawy w ginekologii
i położnictwie
kliniczne podstawy w psychiatrii i geriatrii
podstawy fizjoterapii klinicznej w ortopedii
i traumatologii
balneologia
podstawy muzykoterapii
gimnastyka korekcyjna
patofizjologia ogólna
fizjoterapia w pulmonologii
seminarium
przedmiot do wyboru
fizjoterapia w pediatrii
zaopatrzenie ortopedyczne
kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna
fizjoterapia w chirurgii i onkologii
fizjoterapia w ortopedii i traumatologii
terapia manualna
proseminarium
podstawy fizjoterapii klinicznej w neurologii
i neurochirurgii
fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu:
- neurologia i neurochirurgia
- reumatologia
podstawy fizjoterapii klinicznej w pediatrii
i neurologii dziecięcej
gimnastyka korekcyjna w wodzie
fizjoterapia w ginekologii i położnictwie
fizjoterapia w chorobach wewnętrznych
fizjoterapia w psychiatrii i geriatrii
oraz przedmioty specjalnościowe

 

BIURO REKRUTACJI
ul. Wrocławska 10
tel./fax. 74 84-77-000
58-309 Wałbrzych

gg 5319144

Godziny pracy Biura Rekrutacji:

poniedziałek 8:00-16:00

wtorek 8:00-16:00

środa 8:00-16:00

czwartek 8:00-16:00

piątek 8:00-16:00

sobota: 8:00 - 16:00

niedziela: nieczynne