• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Dziekanat Wydziału ZiA

GODZINY PRACY DZIEKANATU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI:
środa-niedziela: 8.00-16.00

58-305 Wałbrzych, ul. 1-go Maja 131
tel.  74 842 31 72
tel. 74 842 66 88

 

dr Piotr Laskowski
Dziekan
dziekanwzaii@wwszip.pl

mgr Magdalena Kłyza
Kierownik Dziekanatu

kierownikwzaii@wwszip.pl

 

 

mgr Justyna Owocka
Zarządzanie II - stopnia  - studia II-go stopnia
mgrzarzadzanie@wwszip.pl
 

Opiekun praktyk
praktykawzaii@wwszip.pl

 

mgr Aleksandra Dybizbańska

Administracja studia I-go stopnia
administracja@wwszip.pl
 

Zarządzanie studia I-go stopnia (lic. i inż.)
zarzadzanie@wwszip.pl

Finanse i rachunkowość studia I-go stopnia
finanse@wwszip.pl

 

facebook