• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Dolnośląska Sieć Biur Karier

Dolnośląska Sieć Biur Karier powstała dzięki porozumieniu zawartym przez Biura
Karier działające przy 11 dolnośląskich uczelniach publicznych i niepublicznych.
Funkcjonowanie w ramach DSBK umożliwia Biurom Karier lepszą efektywność pod
względem wymiany informacji i wiedzy oraz własnego rozwoju. Dodatkowo taka współpraca pozwala na znaczny stopień innowacyjności przy jednoczesnym działaniu w ramach szerokiej dziedziny życia społecznego, jaką jest doradztwo zawodowe.


Do najważniejszych zadań DSBK należą:

 • wymiana informacji na temat: realizowanych projektów i przedsięwzięć dotyczących rynku pracy, aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów, poradnictwa zawodowego;
 • wzajemna promocja przedsięwzięć adresowanych do społeczności akademickiej oraz pracodawców, a realizowanych przez poszczególne biura zrzeszone w sieci;
 • realizacja wspólnych projektów, imprez, przedsięwzięć skierowanych do studentów i absolwentów oraz pracodawców;
 • promocja idei Biur Karier w środowisku akademickim oraz biznesowym Dolnego
  Śląska.

DSBK jest siecią regionalną i dobrowolną, realizuje bowiem dążenie poszczególnych Biur Karier do bycia niezależną strukturą w stosunku struktury macierzystej organizacji, jaką jest dla BK uczelnia.


 

W skład Dolnośląskiej Sieci Biur Karier wchodzą:


 

Międzyuczelniane Biuro Karier
ul. Szczytnicka 11; 50-382 Wrocław
tel. (71) 37 57 131, 37 57 134
tel./fax (71) 37 57 132
www.careers.uni.wroc.pl


Biuro Karier Wyższej Szkoły Bankowej
ul. Fabryczna 29-31; 53-609 Wrocław
tel./fax (71) 356 16 28
www.wsb.wroclaw.pl


Biuro Karier Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
ul. Wagonowa 9, pok,1; 53-609 Wrocław
tel./fax (71) 358 27 68
www.biurokarier.dsw.edu.pl


Biuro Karier Dolnośląskiej Wyższej Szkoły
Służb Publicznych „Asesor”
pl. Teatralny 6/7; 50-051 Wrocław
tel./ fax: (71) 342 35 07, tel.: 342 35 03 (wew. 12)
www.asesor.pl


Biuro Karier i Promocji Zawodowej
Uniwersytetu Ekonomicznego
ul. Komandorska 118/120; 53-345 Wrocław
tel. (71) 36 80 784; 36 80 883
www.ue.wroc.pl/biuro_karier


Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona
ul. Sejmowa 5A; 59-220 Legnica
tel. (76) 723 21 46
www.pwsz.legnica.edu.pl 


Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego
ul. Norwida 25; 50-375 Wrocław
tel. (71) 320 10 26; fax. 320 10 27
http://www.ar.wroc.pl 


Biuro Karier HERMES
Wyższej Szkoły Handlowej
ul. Fabryczna 14 (pok. C-9); 53-609 Wrocław
tel./fax (71) 333 11 08
www.handlowa.eu 


Biuro Karier Międzynarodowej Wyższej Szkoły
Logistyki i Transportu
ul. Sołtysowicka 19b (pok.16); 51-168 Wrocław
tel. (71) 324 68 42 wew. 5; fax: (71) 325 15 61
www.kariera.msl.com.pl 


Centrum Kreowania Kariery
Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
ul. Wrocławska 10; 58-305 Wałbrzych
tel. (74) 847 70 00
www.wwszip.pl


Biuro Karier
Filia Uniwersytetu Ekonomicznego
w Jeleniej Górze
ul. Nowowiejska 3; 58-500 Jelenia Góra
tel. (75) 75 38 280
www.ae.jgora.pl


 

Historia Biur Karier w Polsce


Akademickie Biura Karier działają w Polsce od 1993 r. Inicjatorem utworzenia Biur
Karier w naszym kraju był John C. Franks, dyrektor BK na Uniwersytecie w Hull w Wielkiej Brytanii, a pierwsze polskie Biuro Karier na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu powstało właśnie dzięki jego staraniom. Biura w Polsce organizowane były przy wsparciu programów międzynarodowych (Know How, PHARE, Expand), chociaż wsparcie to często ograniczało się do szkoleń przez ekspertów unijnych lub wyjazdów pracowników biur na szkolenia zagraniczne, a główny ciężar finansowy, czyli płace, pomieszczenia i sprzęt ponosiły uczelnie oraz (w przypadku ośmiu biur powstałych w 1997 roku) Krajowy Urząd Pracy, a także Wojewódzkie Urzędy Pracy. W 2002 roku Ministerstwo Gospodarki i Pracy ogłosiło konkurs grantowy na dotacje umożliwiające powoływanie i rozwój Biur Karier przy polskich uczelniach w ramach programu "Pierwsza praca". Efektem tych działań był znaczny wzrost liczebny tych instytucji. W Polsce w roku akademickim 2004/2005 zarówno na publicznych, jak i niepublicznych uczelniach działały 202 biura Karier, spośród których w Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier zrzeszonych jest ponad 100 Biur Karier.
Biura Karier pomagają społeczności akademickiej w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości uczelnianej oraz zawodowej zarówno w środowisku lokalnym, jak i poza nim. Zwracają uwagę na praktyczne umiejętności niezbędne w poruszaniu się po rynku pracy, informując jednocześnie o jego wymaganiach i tendencjach. Stanowią pomost nie tylko między edukacją a wspomnianym już rynkiem pracy, ale są też przekaźnikiem potrzeb wymienianych pomiędzy dwiema grupami swych kluczowych klientów: pracodawców i potencjalnych pracowników.

facebook