• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Akredytacja kierunków studiów

Ocenę jakości kształcenia w polskich uczelniach na danym kierunku studiów dokonuje Państwowa Komisja Akredytacyjna. W ocenie uwzględnia przede wszystkim stan ilościowy i kwalifikacje kadry dydaktycznej (profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów) oraz przestrzeganie warunków prowadzenia studiów (realizacji programów, bazy dydaktycznej, wymagań). Państwowa Komisja Akredytacyjna opiniuje również wnioski dla ministra nauki i szkolnictwa wyższego dotyczące nadawania uczelni uprawnień do prowadzenia kształcenia na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia (licencjat, studia magisterskie), tworzenia wydziałów, filii i zamiejscowych ośrodków dydaktycznych, przedłużenia pozwolenia na funkcjonowanie uczelni niepublicznej.

W Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu wszystkie kierunki studiów licencjackich i magisterskich mają aktualną akredytację.

Powtórną akredytację otrzymały:

 • W roku 2004 kierunek Zarządzanie i marketing;
 • W roku 2007 kierunek Informatyka i ekonometria;
 • W roku 2009 kierunek Finanse i rachunkowość;
 • w roku 2010 kierunek Zarządzanie na studiach I i II stopnia w Wałbrzychu
  oraz na studiach I stopnia w ZOD w Świdnicy

Pozostałe kierunki studiów oczekują na planową, powtórną akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Kandydaci na studia i aktualnie studiujący w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu mogą mieć pewność, że jest to Uczelnia dająca pełną gwarancję wartości dyplomów porównywalnych z wartością dyplomów uczelni krajowych i zagranicznych określonych kierunków studiów.

 


Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

Gwarancje studiowania:

Zarządzanie drugiego stopnia:
Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nr DSW-2-02-4003-22/07 z dnia 31.07.2007r.

Pedagogika drugiego stopnia:
Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nr MNiSW – DNS-WUN-6022-13428-4/EK/11 z dnia 24.05.2011r.

Zarządzanie pierwszego stopnia:
Decyzja Ministra Edukacji Narodowej
Nr DNS 1-0145/175/1/TBM/96 z dnia 12.08.1996r.

Administracja pierwszego stopnia:
Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
Nr DSW-3-4003/1349/REJ.103/EK/04 z dnia 05.08.2004r.

Finanse i Rachunkowość pierwszego stopnia:
Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
Nr DSW-3-4003/833/EK/REJ.103/05 z dnia 05.10.2005r.

Fizjoterapia pierwszego stopnia:
Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
Nr DSW-3-4003/222/EK/REJ.103/04 z dnia 26.02.2004r.

Pedagogika pierwszego stopnia:
Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
Nr DSW-3-4003/1030/EK/REJ.103/04 z dnia 02.07.2004r.
 

facebook