WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Administracja

OPŁATA REKRUTACYJNA 0 ZŁ 

ZADZWOŃ DO NAS

tel. 74 8477 000

e-mail: rekrutacja@wwszip.pl
 

 

Forma studiowania:
TRADYCYJNIE - zajęcia odbywają się na terenie Uczelni w Wałbrzychu

 

Czesne 345 

 

Tabela opłat na I roku studiów 

 

12 rat

10 rat

2 raty

1 rata

I

345  

404

1 967

3 837

II

345   

404

1 967 

 

III

345 

404

   

IV

345 

404

   

V

345  

404

   

VI

345  

404

   

VII

345  

404

   

VIII

345

404

   

IX

295  

404

   

X

345

404

   

XI

345  

     

XII

345

     

 

Tabela opłat na II i III roku studiów

  12 rat 10 rat 2 raty 1 rata
II rok 395 462 2 250 4 380
III rok - 480 2 368 4 669

 

 

DLACZEGO ADMINISTRACJA?

Studia na kierunku administracja przygotowują absolwenta do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej, a także do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych.
Standard nauczania zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnej realizacji zadań z zakresu różnych dziedzin życia społecznego, kładzie nacisk na twórcze podejście do problemów.
Absolwenci kierunku Administracja, poza możliwością pracy w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, są również przygotowani do pracy w bankach czy firmach ubezpieczeniowych. Niewykluczone również, że będą mieli możliwość sprawdzenia się w międzynarodowym środowisku, w związku z naszą obecnością w strukturach unijnych.
Baczna uwaga zwrócona zostanie na przygotowanie absolwenta do pracy w instytucjach, które wspierają rozwój przedsiębiorczości w skali regionu i kraju, w przedsiębiorstwach na stanowiskach doradców podatkowych czy też we własnych firmach.
 
JAK STUDIUJEMY ADMINISTRACJĘ?

Studia na kierunku ADMINISTRACJA trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata.
Liczba zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym odpowiada wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Program nauczania składa się z przedmiotów kształcenia ogólnego, kierunkowych, specjalnościowych oraz przedmiotów do wyboru.

GWARANCJA STUDIOWANIA
Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
Nr DSW-3-4003/1349/REJ.103/EK/04 z dnia 05.08.2004r.

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

DOPASUJ PROGRAM STUDIÓW DO WŁASNYCH POTRZEB!

Studia są wstępem do pracy zawodowej w Unii Europejskiej. Dlatego student powinien mieć możliwość indywidualnego kształtowania programu nauczania. Na trzecim roku oferujemy specjalności do wyboru. Wśród nich każdy znajdzie to, co go naprawdę interesuje i z czym wiąże swoją przyszłość.

PROPONOWANE SPECJALNOŚCI:

Administracja europejska i gospodarka regionalna

Euroadministracja

Administracja skarbowo-celna

Administracja gospodarcza i finansowa

Administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury

Gospodarka i administracja publiczna

Prawo samorządowe

Administracja publiczna

 

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE:

podstawy prawoznawstwa
historia administracji
nauka o administracji
konstytucyjny system organów państwowych
organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
makro i mikroekonomia
prawo administracyjne
postępowanie administracyjne
publiczne prawo gospodarcze
statystyka z demografią
prawo karne i prawo wykroczeń
finanse publiczne i prawo finansowe
prawo cywilne z umowami w administracji
instytucje i źródła prawa UE
ustrój samorządu terytorialnego
technologie informacyjne
proseminarium
seminarium
język obcy
prawo ochrony środowiska
prawo międzynarodowe
prawo wynalazcze, autorskie i ochrona własności
intelektualnej
przedmioty do wyboru
przedmioty do wyboru z zakresu wiedzy humanistycznej
oraz przedmioty specjalnościowe

 

BIURO REKRUTACJI
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych

tel./fax. 74 84-77-000

gg 5319144

Godziny pracy Biura Rekrutacji:

poniedziałek 8:00-16:00

wtorek 8:00-16:00

środa 8:00-16:00

czwartek 8:00-16:00

piątek 8:00-16:00

sobota: 8:00-16:00

niedziela: dzień wolny od pracy