• slidebg1
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
2016-09-30 LIST MNiSW JAROSŁAWA GOWINA DO SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ Przekazujemy list Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierowany do całej społeczności akademickiej:»